Terug naar actueel

Op 20 maart 2023 tekenden Gemeente Son en Breugel, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Ondernemersvereniging Ekkersrijt, Van der Loo Retail & Vastgoed en Prodrive Technologies de intentieverklaring voor de verduurzaming van Ekkersrijt.

De aanpak is onderdeel van de  ‘Grote Oogst’, waarmee de provincie Noord-Brabant een impuls geeft aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. De bedrijven op Ekkersrijt zorgen samen voor veel werkgelegenheid. Om dit te behouden en zelfs te laten groeien, is het van belang dat we samen met de gemeente en ondernemers werken aan een bedrijventerrein dat aantrekkelijk blijft voor bedrijven en (toekomstige) werknemers. Voor de toekomstbestendigheid van Ekkersrijt is verduurzaming van het bedrijventerrein als geheel en van de bedrijfslocaties noodzakelijk.